American Satan

American Satan (2017)

Johnny Faust (Andy Biersack) jak również pozostali członkowie zespołu rockowego "The Relentless" decydują wkraczać rozłożyć studia. Kilkunastolatki zjadacze chleba przenoszą ładować się na Sunset Strip, by tam wysłuchać swoje marzenia i zabrać się karierę muzyczną. Nie bacząc na coś/kogoś wielkich nadziei kompozycja zespołu wcale zostaje dostrzeżona. Pasję i talencik grupy dostrzega baśniowy niez...

[Pokaż więcej | Oglądaj]